Posted 9 May 2013, 11 months ago | 25,874 notes | reblog this post
(originally mia-redworth / via felipedentello)
Posted 11 March 2013, 1 year ago | 87,938 notes | reblog this post
(originally leaveme-tiagosousa / via l3gendxry)
Posted 11 March 2013, 1 year ago | 14,364 notes | reblog this post
(originally jadeygarf182 / via leonardo-wolff)
Posted 4 February 2013, 1 year ago | 584 notes | reblog this post
(originally n0thing-wasthesame / via ceu-de-flores)
Posted 4 February 2013, 1 year ago | 7 notes | reblog this post
(originally pensamentos-da-manha / via pensamentos-da-manha)

sexy-yetclassy:

‘Chanel’

Posted 3 February 2013, 1 year ago | 6,293 notes | reblog this post
(originally theclassypolaroid / via sexy-yetclassy)
Posted 3 February 2013, 1 year ago | 4 notes | reblog this post
(originally sweetdreams-by-annette / via leonardo-wolff)
Posted 3 February 2013, 1 year ago | 20,296 notes | reblog this post
(originally ruspride / via paranoiasdeumgaroto)
Posted 2 February 2013, 1 year ago | 1 note | reblog this post
Posted 2 February 2013, 1 year ago | 877 notes | reblog this post
(originally deardiarysuckerat18 / via lyouis)
FLOWTheme; Base, detalhes e design por late-to-write, não copie. ©